Årsmøte 2023, onsdag 13. mars

Styret innkaller til årsmøte i Tromsø Cykleklubb onsdag 13.3.2024 kl 18:00 på Thon hotell.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar (to uker før årsmøtet) til tommy@tcyk.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med vedlegg vil være tilgjengelig her minst én uke før årsmøtet på www.tcyk.no.

Fullstendig saksliste med vedlegg finner du under.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet(tommy@tcyk.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø cykleklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø cykleklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tromsø cykleklubbs lov på www.tcyk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tommy Kristiansen kontaktes på 91133073 eller tommy@tcyk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret


Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020