Årsmøte 2020, tirsdag 23. mars

Styret innkaller til årsmøte i Tromsø Cykleklubb tirsdag 23. mars kl 18:00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet Bli med i Microsoft Teams-møte.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars (to uker før årsmøtet) til snorre@tcyk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tcyk.no.

Fullstendig saksliste med vedlegg er vedlagt under.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet(snorre@tcyk.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø cykleklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø cykleklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tromsø cykleklubbs lov på www.tcyk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Snorre Manskow Sollid kontaktes på 91369001 eller snorre@tcyk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret


Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020