Koronavettregler for Tromsø cykleklubb

Gjelder fra 14.5.2020

for medlemmer

 • 1. Man kan bare delta dersom man ikke har symptomer.
 • 2. Man kan ikke delta dersom man er pålagt isolasjon eller er i karantene.
 • 3. Ta med mobiltelefon og utstyr til bruk ved punktering på treningen.
 • 4. Holde minst 1 meter avstand til andre.
 • 5. Oppgi navn til trener/leder for aktiviteten.
 • 6. Ikke spytte eller snyte når gruppen er samlet. Plasser deg da bak gruppen.
 • 7. Ikke dele drikkeflaske eller annet utstyr med andre på trening/aktivitet.

for trenere/ledere

 • 1. Det skal alltid være 2 trenere tilstede ved oppstart av trening.
 • 2. Hver treningsgruppe skal ikke overstige 10 personer. Dersom flere stiller på trening, skal det deles inn i flere grupper med maksimalt 10 personer i hver gruppe. Gruppene skal holde god avstand (>100m).
 • 3. Trenerne skal informere om, og påse at, deltagerne holder minst 1 meter avstand.
 • 4. Intensiteten på treningen skal være lav/moderat. Det skal ikke kjøres intervalløkter i grupper.
 • 5. Trenerne skal informere om at snyting og spytting ikke skal gjøres når rytterne er samlet.
 • 6. Nedtegne navn til alle som deltar på treningen. Opplysningene skrives på melding som sendes til Snorre Manskow Sollid.
 • 7. Sjekke at deltagerne har med eget utstyr til bruk ved punktering og egen mobiltelefon.

Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020