Oppstart av treninger for klubbens medlemmer og karusellritt

Tromsø cykleklubb våkner nå gradvis til liv igjen. Samfunnet åpnes nå mer opp. Helsedirektoratet har utarbeidet veiledere i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF). NIF har laget egne koronatvettregler. Norges cykleforbund har tilpasset egne regler for sine klubbers aktiviteter og arrangementer. Med bakgrunn i de over nevnte føringene vurderer klubben at det er forsvarlig å starte opp med aktivitet for klubbens medlemmer og en tilpasset sykkelkarusell.

En forutsetning er at opplegget er forsvarlig og har godt smittevern. Vi må ha klare retningslinjer for både trenere, arrangører og deltagere på våre aktiviteter og arrangementer. Vi har derfor funnet det riktig å utarbeide "koronavettregler" som skal følges. Dersom det viser seg at vi ikke klarer å overholde disse, vil trening og arrangementer avlyses.

Det er også slik at vi er pålagt å registrere alle som deltar på aktivitetene. Årsaken er at det kan bli behov for å foreta smittesporing i etterkant. Denne informasjonen oppbevares maksimalt i 6-8 uker før vi sletter registreringen.

Størrelsen på grupper som kan trene sammen er 10 personer inkludert trenere. Vi vil derfor etablere et påmeldingssystem på facebook, slik at vi kan tilpasse hvor mange trenere/ledere som skal stille på hver økt, og om vi må dele treningen opp i flere grupper.

Følgende treninger planlegges startet fra og med lørdag 16. mai:

  • Damegruppe
  • Ungdomstrening
  • Torsdagtrening
  • Lørdagstrening

Ungdomsgruppen og damegruppen annonserer sine aktiviter via egne Facebook-grupper.

Torsdagstrening og lørdagstrening annonseres via klubbens Facebookside.

Barnegruppen starter opp aktivitet når forholdene i terrenget tillater det, og annonseres via egen Facebook-gruppe.

NCF har ikke åpnet for ritt med fellesstart før 15. juli. Dette medfører at alle karusellritt med fellesstart er avlyst frem til juli. I den opprinnelige planen for sykkelkarusell er det planlagt for temporitt 19. mai. Klubben har som ambisjon å gjennomføre dette, og vil åpne for påmelding i EQ-timing. For øvrige tirsdager har klubben søkt om å få gjennomføre temporitt på vei og etter hvert i terreng. Vi må foreløpig avvente å åpne for påmelding til disse karusellrittene, men vil informere så snart dette er klart.

Vel møtt på trening, husk å følge koronavettreglene.

Styret

Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020