Følg med på hva styret jobber med!

Referater og årshjul ligger nå på nettsida

Styret i Tromsø Cykleklubb ønsker at medlemmene i klubben kan følge med på hva styret jobber med. Med dette ønsker vi bidrag fra alle til at styret kan gjøre en så god jobb som mulig, og at det er åpenhet rundt de valg og beslutninger styret gjør på vegne av medlemmene. Dere vil finne referat lagt ut noen dager etter hvert styremøte under fanen "Om klubben".

Styret har også laget et årshjul som viser viktige aktiviteter som er eller skal planlegges ila året. Dette årshjulet oppdateres på hvert styremøte, og siste versjon vil ligge ute på nettsiden. Årshjulet ligger også under fanen "Om klubben".

hilsen Styret

Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020