Årsmøte onsdag 16. mars

Vær med og delta du også!

Det innkalles til årsmøte i Tromsø Cykleklubb onsdag 16. mars kl. 19.00 på NAV Hjelpemiddelsentral, Stakkevollveien 49 (se kart under).

Saksliste

  • 1. Åpning av møtet og godkjenning av stemmeberettigede
  • 2. Godkjenning av innkalling
  • 3. Valg av møteleder og referent
  • 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra årsmøtet
  • 5. Godkjenning av dagsorden
  • 6. Styrets årsrapport
  • 7. Regnskap med revisors anmerkning/beretning for 2015
  • 8. Fastsette medlemskontingent for 2017
  • 9. Budsjett for 2016
  • 10. Valg

Hilsen styret


Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020