Årsmøte onsdag 18. mars

Velkommen til årsmøte kl 19 på Scandic Ishavshotel

Det innkalles til årsmøte i Tromsø Cykleklubb onsdag 18. mars kl. 19.00 på Scandic Ishavshotel (se kart under).

Vedtak fattes normalt med simpelt flertall. Bare medlemmer som har betalt kontingenten er valgbare, og har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte- og talerett.

Valg av styremedlemmer skjer for to år av gangen. Varamedlemmer, valgkomite (tre medlemmer) og revisor velges for ett år.

Hilsen styret


Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020