Årsmøte tirsdag 18. mars

Velkommen til årsmøte kl 19 på NAV Hjelpemiddelsentralen, Stakkevollveien 49

Det innkalles til årsmøte i Tromsø Cykleklubb tirsdag 18. mars kl. 19.00 på NAV Hjelpemiddelsentralen, Stakkevollveien 49 (se kart under).

Vedtak fattes normalt med simpelt flertall. Bare medlemmer som har betalt kontingenten er valgbare, og har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte- og talerett.

Valg av styremedlemmer skjer for to år av gangen. Varamedlemmer, valgkomite (tre medlemmer) og revisor velges for ett år.

Hilsen styret


Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020