TROMS KRAFT PRØVEN 2004

21.08.04


Resultatliste per klasse

TFDS MENN 16-39
TFDS MENN 40+
TFDS KVINNER 16-39
TFDS KVINNER 40+
TIRB MENN
TIRB KVINNER


27.08.04 10:28:34 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT